Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Op de rand van het licht: over rouw en ritueel

Toelichting
 
 
 
Soort:
Vakgebied:
Prijs:€ 2.250.-
 
 
 

Beschrijving

 
 
 

Hoe schep je - in het werken met dood en intens verlies - een context via verhalen en rituelen vanuit systemisch perspectief? Een vervolgopleiding voor mensen met ruime ervaring in begeleidingswerk, individueel en in groepsverband. Getuige zijn van 'het ondraaglijke' betekent de eenvoud van het kleine gebaar kunnen verbinden met het grote geheel vanuit een bodem van aanwezigheid in jezelf. Je leertmiddels metaforen, rituelen, symbolen of een systemisch beeld de betrokkenen op alle lagen bij het proces betrekken. Hierbij ben je zelf volop in het geding.

Hoe schep je een context voor rituelen voor een individu of groep? Hierbij sluit je jezelf in, de dynamiek van leven en dood en de verschillende lagen in het systeem waar je in deze specifieke situatie mee te maken krijgt. In de eenvoud van het kleine gebaar weten van het grote geheel en de uitwerking.

Werkwijze
Je leert door middel van metaforen, rituelen, symbolen of een systemisch beeld de betrokkenen op alle lagen bij het proces te betrekken. Hierbij ben je zelf volop in het geding, je gebruikt je lijf als toegangspoort naar de essentie.

Toepassingsgebieden
Als mogelijke toepassingsgebieden kun je denken aan het begeleiden van een rouwgroep, het ondersteunen van rouwprocessen in het onderwijs, bij een pastoraat, bij uitvaart- of ritueelbegeleiding of in het werken met een organisatie in transitie.

Doelgroep
Een opleiding voor therapeuten en trainers met een eigen praktijk en veel ervaring. Professionals die al vertrouwd zijn met begeleidingswerk en het geven van workshops. Met kennis van de Phoenixprincipes waaronder Systemisch Werk, en die de bereidheid hebben om zelf in het geding te zijn in het werken rondom dood en een bodem van aanwezigheid hebben in zichzelf. Denk aan: pastor bij defensie, begeleider van rouwgroep, ritueelbegeleider die kennis wil verdiepen.

Intervisie
Samenwerking en oefenen in intervisiegroepen – tussen de opleidingsblokken door – is noodzakelijk.

Toelatingseisen
Een opleiding voor ervaren cursisten, therapeuten en trainers met een eigen praktijk en veel ervaring. Professionals die al vertrouwd zijn met begeleidingswerk en het geven van workshops.

je hebt tenminste de opleiding Systemisch Werken gevolgd 
je bent geschoold en/of ervaren in het werken met groepen (Trainersopleiding, Het Helende Verhaal of een soortgelijke opleiding)
je bent geschoold en/of ervaren in het geven van individuele begeleiding (Ambacht van het hart, De Maskermaker of een soortgelijke opleiding).

Na aanmelding volgt een intakegesprek.

Werktijden
Houd rekening met het feit dat opleidingsdagen ook in vakanties gepland kunnen zijn. 

Literatuur
- Herbergen van verlies (Riet Fiddelaers, Sabine Noten)
- In wijsheid sterven, een oefening voor levenden (N. Michael Murphy)
- Het helende verhaal (Joke Goudswaard, Wibe Veenbaas)

 
 
 

Beschikbare cursussen

Toelichting
Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom
Cursusnaam
Starttijd
Van(Oplopend)
Tot
Plaats
Bijzonderheden
Beschikbare plaatsen
 
v
v
 
Er zijn op dit moment geen cursussen gepland.

Wanneer de cursus(sen) is volgeboekt, is het mogelijk je in te schrijven op de wachtrij.