Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Professionele Begeleiding van Organisaties

Toelichting
 
 
 
Soort:
  • Vervolgopleidingen
Vakgebied:
  • Professionele begeleiding van organisaties
Prijs:€ 3.650.-
 
 
 

Beschrijving

 
 
 

De opleiding Professionele Begeleiding van Organisaties werkt met de essentie, de identiteit organisaties. We werken op het snijvlak van taak- en liefdessystemen, en leren begeleiders van organisaties bij het geven van dienende antwoorden op organisatievraagstukken. De persoonlijke ontmoeting is de werkplaats waarbinnen organisatievraagstukken worden onderzocht. Dit vraagt van de begeleider dat hij weet heeft van de dans tussen liefdessystemen en taaksystemen en hoe deze elkaar beïnvloeden. Daarnaast impliceert deze manier van werken een scherp oog en eerbied voor de meerlagigheid van organisatievraagstukken. Binnen dit kader is er veel aandacht voor overdrachtsfenomenen, magische, aangeboden en dienende plek en polariteiten: de voor- en de achterkant.

We werken aan de hand van de volgende opleidingsblokken:


1. Contracteren op het raakvlak
Contracteren is een werkwoord. In de eerste ontmoeting gebeurt het al. Wat laat zich zien, en wat niet? Contracten hebben een inhoudelijke en een relationele component. Ze worden gemaakt op het raakvlak van de organisatie, van de opdrachtgever, van jou als begeleider en van ieders geschiedenis die doorspreekt in het heden. Hoe helderder je contracteert, hoe schoner je contract.


2. De systeemdienaar
Organisaties zijn systemen met eigen wetten. Primair is een organisatiesysteem een verbindend veld van relaties, die rondom een taak georganiseerd zijn. Iedere organisatie heeft haar eigen bron, taak en dynamieken. Iedere medewerker neemt voor kortere of langere tijd deel aan dit systeem. Hij brengt zijn dynamieken vanuit zijn systeem van herkomst mee de organisatie in. Hoe kun je hier dienend werken?
We besteden aandacht aan de randvoorwaarden en wetten die systemisch gezien van belang zijn voor de gezondheid van de organisatie. We bespreken de verschillende organisaties en organisatievormen en hun systemische werking. We werken rondom dynamieken die belemmerend voor de organisatie zijn, hoe je deze herkent aan hun uitwerkingen en effecten en hoe je hierop kunt interveniëren.


3. Vensters van ontmoeten
Bij de allereerste ontmoeting met een organisatie start je met diagnosticeren. Je maakt een venster van waaruit je kijkt naar de jezelf, naar de ander(en) en naar de ontmoeting. Je fragmenteert, je deelt en je scheidt. Dit venster heb je nodig om datgene wat je aan symptomen waarneemt, te kunnen plaatsen. We reiken diagnostische instrumenten aan die je hiervoor kunt gebruiken. We werken met het concept van de maskers en met de systemische dynamieken als venster om naar organisaties te kijken en een ontmoeting tot stand te brengen.


4. De groep als werkplaats
Aan de hand van een ontwikkelingsmodel voor groepen gaan we dieper in op: welke interventie dient de leider en wat kan hij doen om zijn organisatie, zijn team naar een volgende ontwikkelingsfase te begeleiden? Wat gebeurt er als er een fase wordt overgeslagen? Welke interventie dient? En wie of wat dient het? Een dienende interventie is altijd goed voor de organisatiegezondheid. Ook gaan we in op de timing van interventies. In een bepaalde ontwikkelingsfase van een organisatie is een bepaalde interventie dienend, in een andere fase niet.


5. Tevoorschijn komen in je eigen kaders
Wie ben je, wat kun je, hoe wil je dienen als begeleider? Welk kader neem jij mee en hoe nodig je een opdrachtgever uit om in jouw kader te stappen? We staan stil bij jouw kleur, jouw uniciteit en hoe je de kwaliteiten die bij jou als persoon horen, kunt inzetten zodat je organisaties en hun medewerkers een stap verder brengt.


6. Verbindend leiderschap
Inspiratie betekent letterlijk ‘inademen’. Wat heb jij ingeademd en hoe geef jij jouw inspiratie door? Leiderschap heeft alles te maken met het volgen van je eigen kompas, het leiderschap van binnenuit vormgeven. Mensen die zich afvragen ‘hoe dien ik hier?’ hebben diep besef van plek en van wat wel en niet te ‘maken’ is. Binnen dit blok exploreren we het begrip dienend leiderschap en de traditie die hierbij hoort. Je werkt je eigen leiderschaps- en lidmaatschapsthema’s uit, zodat je ze kunt herkennen bij je opdrachtgevers. Zo leer je over leiden en laten, doen en niet doen, inademen en doorgeven.

Doel en doelgroep
Je werkt als coach, adviseur, trainer, manager of interim manager, of binnen het gebied van HRM. Het doel van deze opleiding is om je in staat te stellen maatwerk te leveren ten aanzien van organisatievraagstukken die liggen op het grensgebied van organisatiethematiek en persoonlijke thematiek.
De opleiding is bedoeld voor mensen die de driejarige opleiding Professionele Communicatie en tenminste de opleiding Systemisch Werken hebben afgerond. Met cursisten die elders opleidingen gevolgd hebben en die willen instromen in deze vervolgopleiding wordt een instroomgesprek gevoerd. Dit gesprek heeft tot doel om de mate van aansluiting te onderzoeken.

Werkwijze
Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Door de deelnemers wordt veel geoefend en er is ruimte voor casuïstiek uit de eigen werkpraktijk.

Intervisie
Samenwerken en oefenen in intervisiegroepen - tussen de opleidingsblokken door - is een integraal onderdeel van de opleiding.

Supervisie
Gedurende de opleiding vinden drie supervisieavonden plaats.

Toetsing en Opdrachten
De laatste dag staat in het teken van inspiratie en integratie. In een bijzondere setting krijgt ieder de gelegenheid het verworvene te tonen, te beleven en te integreren. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:

  • deelname aan de cursusdagen en bestudering van het lesmateriaal
  • samenwerken en oefenen in de intervisiegroepen
  • het maken van een persoonlijk statuut
  • het maken van een professioneel begeleidingsplan voor een organisatie
  • het presenteren van je bedrijf aan een extern panel
  • het geven van een korte training over een opleidingsthema
  • het begeleiden van iemand met een persoonlijke, werkgerelateerde vraag

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.


Literatuur
Opleidingssylabus
Presence; Een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties (Peter Senge, Joseph Jaworski, Otto Scharmer)
Het verbindende veld; Organisatieopstellingen in de praktijk (Jan Jacob Stam)
Het succes van organisatieopstellingen; De methode van Bert Hellinger in praktijk gebracht (Gunthard Weber, vert: Pieternel Ermen)
De kunst van het helpen (Bert Hellinger)
De Reiziger en zijn gids (Wibe Veenbaas en Piet Weisfelt)
Passe-partout (Wibe Veenbaas, Inez Baarspul-Schipper, Sander Reinalda en Mir-am Broekhuizen)
Het Werkboek (Wibe Veenbaas, Inez Baarspul-Schipper, Sander Reinalda en Conny ten Klooster)

 
 
 

Beschikbare cursussen

Toelichting
Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom
Cursusnaam
Starttijd
Van(Oplopend)
Tot
Plaats
Bijzonderheden
Beschikbare plaatsen
 
v
v
 
Professionele Begeleiding van Organisaties groep 20 10:007-2-20202-7-2020 Stefan Woudenberg, Mirjam Dirkx (Morten Hjort verzorgt 1 blok)7

Wanneer de cursus(sen) is volgeboekt, is het mogelijk je in te schrijven op de wachtrij.