Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Systemisch werken

Toelichting
 
 
 
Soort:
 • Vervolgopleidingen
Vakgebied:
 • Opleiding Systemisch Werken
Prijs:€ 3.850.-
 
 
 

Beschrijving

 
 
 

Deze opleiding is een introductie in Systemisch Werken en de veelzijdigheid daarvan. Begrippen als contact en contract, grens, binnen en buiten, wat is van mij en wat niet, komen uitvoerig aan bod. Je leert werken met een genogram en de vragen die nodig zijn om systemisch te kunnen werken.

Wat is systemisch van belang en wat heeft psychologische effecten maar geen systemische gevolgen? Wie behoort er tot het familiesysteem en wie niet? Welke rol speelt de rangorde en hoe wordt die bepaald? Hoe vind je de balans tussen geven en nemen? Voor begeleiders is het van groot belang dat zij hun eigen plek binnen hun systeem van herkomst kennen en hebben genomen. Binnen de opleiding is hier veel aandacht voor.

De oorsprong van Systemisch Werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken. Iedereen heeft een plek in het systeem, er is sprake van een ordening. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving. De cirkel is rond, de verbinding tot stand gebracht. Systemisch werken is geen vervanging voor andere werkwijzen, maar heeft een integrerende werking van de kennis en kunde die de begeleider al heeft.

Belangrijke elementen in de opleiding zijn:

 • Formats familieopstellingen: verscheidene formats voor het opstellen van families zullen worden behandeld. Een uit-eenzetting over primaire, secundaire en on-eigen gevoelens zal worden gekoppeld aan diverse oefeningen om ze te herkennen, te onderkennen en ermee om te gaan.
 • Systemische verstrikking: wat is een systemische verstrikking, hoe herken je dit fenomeen en hoe kun je verstrikkingen oplossen of ontwarren. Deze eenvoudige zin is een samenvatting van tenminste drie cursusdagen, waarin gewerkt zal worden met identificatie, projectie, dubbele projectie, dubbel loyaliteitsconflict en parentificatie.
 • Diagnostiek, ethiek en beroepshouding: vanuit welke diagnose werk je met het systeem en wanneer niet. Welke ethische overwegingen zijn van belang voor de begeleider en wat zijn belangrijke aandachtspunten voor de plaats en de beroepshouding van de begeleider in het systemisch werken.

Thema's en onderwerpen

Veel thema's die binnen de psychologische benadering voorkomen krijgen binnen het systemisch werken een systemische betekenis. In de opleiding krijgen de volgende levensthema's een plaats vanuit systemisch perspectief: het lot, leven, dood, rouw, schaamte, schuld, onschuld, zelfrechtvaardiging, eren, buigen, uitreiken, geven, nemen, afbakening, binding, verbinding, man, vrouw, seksualiteit, ziekte en gezondheid.

Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • werkvormen en methodes
 • werken met symbolen
 • wordings
 • beweging initiëren
 • doorbreken van trance
 • uitreiken.

Toepassingsgebieden

In de opleiding is aandacht voor de mogelijkheden om systemisch werk toe te passen in organisaties. Ook de toepassing in één-op-één situaties krijgt aandacht.

Werkwijze
Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Van persoonlijke inbreng van cursisten wordt gebruik gemaakt.

Doelgroep
Cursisten die de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie hebben afgerond. Ook geïnteresseerden die elders een opleidingstraject hebben gevolgd, zijn van harte welkom. Zij zullen worden uitgenodigd voor een instroomgesprek.

Intervisie
Samenwerking en oefenen in intervisiegroepen - tussen de opleidingsblokken door - is noodzakelijk.

Toetsing

Om in aanmerking te komen voor een certificaat zal toetsing plaatsvinden. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:
A. Deelname aan de cursusdagen
B. Schriftelijke weergave van:

  1. je eigen genogram
  2. de belangrijkste dynamiek(en) binnen dat genogram
  3. tenminste twee belangrijke dynamieken uit je gezin van herkomst.
  4. de kracht en valkuil van je dynamieken
  5. hoe jij je als begeleider moet richten om ieder binnen het systeem waarmee je werkt in te sluiten

  C. Kies een voor jou adequaat toepassingsgebied en werk dat uit
  D. Praktisch neerzetten van een constellatie
  E. Samenwerking en oefening in intervisiegroepen.

  Literatuur

  • Opleidingsmap
  • De kunst van het helpen (Bert Hellinger) 
  • Vonken van verlangen - Systemisch werken, perspectief en praktijk (Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard)
  • De tekens verstaan (Morten Hjort, Wibe Veenbaas, Mirjam Broekhuizen en Jane Coerts)
  • De reiziger en zijn gids; doelgericht (samen)werken in organisatie, training en therapie (Wibe Veenbaas en Piet Weisfelt; Agniet van Andel - redactie)
  • Passe-partout (Wibe Veenbaas, Morten Hjort, Mirjam Broekhuizen en Mirjam Dirkx)
   
   
   

  Beschikbare cursussen

  Toelichting
  Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom
  Cursusnaam
  Starttijd
  Van(Oplopend)
  Tot
  Plaats
  Bijzonderheden
  Beschikbare plaatsen
   
  v
  v
   
  Systemisch werken groep 85 10:0021-8-202016-1-2021 Morten Hjort, (Joke Goudswaard verzorgt 1 blok)0 Volgeboekt
  Systemisch werken groep 86 10:007-9-202019-2-2021 Mariët van Cooten, Stefan Woudenberg0 Volgeboekt
  Systemisch werken groep 87 10:002-10-202020-3-2021 Morten Hjort, Mirjam Dirkx, Joke Goudswaard0 Volgeboekt
  Systemisch werken groep 88 10:0022-1-20213-7-2021 Morten Hjort (Joke Goudswaard verzorgt 1 blok)0 Volgeboekt
  Systemisch werken groep 89 10:0025-1-20216-7-2021 Pieter Berger, Anca Poll7

  Wanneer de cursus(sen) is volgeboekt, is het mogelijk je in te schrijven op de wachtrij.