Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Transactionele Analyse Masterclass

Toelichting
 
 
 
Soort:
 • Vervolgopleidingen
Vakgebied:
 • Transactionele Analyse Masterclass
Prijs:€ 3.850.-
 
 
 

Beschrijving

 
 
 

In deze vervolgopleiding werken we op individueel, relationeel en organisatieniveau, waarbij we onder meer overdrachts- en tegenoverdrachtservaringen benoemen, onderzoeken en zodanig benutten dat de cliënt (of de organisatie) er wel bij vaart. Daarbij besteden we aan coaching, counseling en supervisie zowel apart aandacht als in onderlinge samenhang. 

We verdiepen de bekende TA-concepten en werken ze nader uit. We voegen nieuwe, recent ontwikkelde concepten toe. Daarbij plaatsen we TA in een breder perspectief: ze laat zich prachtig verbinden met tal van andere methodieken en zienswijzen.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • werken met contracten en meerhoekscontracten (met name bij coaching en supervisie een veelvoorkomende situatie)
 • egotoestanden ‘nieuwe stijl’, contaminaties, uitsluitingen en de impact daarvan op de professionele relatie
 • de betekenis van levensposities in het licht van hechting en individuatie
 • symbiose, Spel en racket versus autonomie en intimiteit
 • scripts van individuen, relaties, teams, organisaties en de interfererende werking daarvan
 • soorten overdracht
 • professioneel inzetten van tegenoverdracht
 • werken met (oog voor) het parallelproces
 • werken vanuit verschillende supervisiemodellen
 • verdiepen van de professionele identiteit
 • verdiepen van ethische reflectie


Werkwijze
Theorie en praktijk wisselen elkaar af. We werken onder andere aan de hand van persoonlijke inbreng van cursisten. Ook maken we gebruik van het cascademodel: coaching wordt gevolgd door supervisie, supervisie wordt gevolgd door SOS (supervisie over supervisie). Integratie van cognitie, vaardigheid en attitude staat voorop.

Doelgroep
Mensen die werkzaam zijn in begeleiding, zoals counseling en coaching, in relatiebegeleiding en mediation, in onderwijs- en trainingssettings, in organisaties en management. Deelname staat open voor cursisten die de driejarige Opleiding in Professionele Communicatie of de Opleiding Transactionele Analyse hebben afgerond of dat dit jaar zullen doen. Ook geïnteresseerden die elders een opleidingstraject hebben gevolgd en willen instromen, bijvoorbeeld in het kader van hun CTA-examentraject, zijn van harte welkom. Zij zullen worden uitgenodigd voor een instroomgesprek.

Intervisie
Samenwerken en oefenen in intervisiegroepen - tussen de opleidingsblokken door - is een integraal onderdeel van de opleiding.

Toetsing
De laatste dag staat in het teken van inspiratie en integratie. In een bijzondere setting krijgt ieder de gelegenheid het verworvene te tonen, te beleven en te integreren. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

Trainer
Sander Reinalda (TSTA)

Werktijden
Houd rekening met het feit dat opleidingsdagen ook in vakanties gepland kunnen zijn.

Basisliteratuur

 • Opleidingsmap
 • We lossen het samen wel op (Julie Hay), SWP
 • TA in Nederland, deel 1 (Maarten Kouwenhoven, red.), Anita
 • Transactionele Analyse, het handboek (Ian Stewart & Vann Joines), SWP
 • Hoe raak ik je aan (Wibe Veenbaas, Piet Weisfelt), Phoenix Opleidingen

Aanbevolen literatuur

 • Mens erger je niet (Eric Berne), Bakker (overdruk)
 • Wat er allemaal speelt (Eric Berne), Bakker (overdruk)
 • Wat moet je zeggen nadat je hallo hebt gezegd? (Eric Berne), Bakker
 • Intuition and ego states (Eric Berne), Harper & Row
 • Overdracht en tegenoverdracht (Fee van Delft), Boom Lemma
 • Dit ben ik! (Lieuwe Koopmans), Thema
 • TA in Nederland, deel 2 (Maarten Kouwenhoven), Anita
 • TA in Nederland, deel 3 (Maarten Kouwenhoven), Anita 
 • Handboek strategisch coachen (Maarten Kouwenhoven), Uitgeverij Nelissen
 • Nog eentje dan… (Claude Steiner), Bakker
 • Op dood spoor (Claude Steiner), Bakker (overdruk)
 • Op weg naar gezondheid (Piet Weisfelt), Uitgeverij Nelissen 
 
 
 

Beschikbare cursussen

Toelichting
Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom
Cursusnaam 
Starttijd 
Van (Oplopend)
Tot 
Plaats 
Bijzonderheden 
Beschikbare plaatsen 
  
xv
xv
 
Er zijn op dit moment geen cursussen gepland.

Wanneer de cursus(sen) is volgeboekt, is het mogelijk je in te schrijven op de wachtrij.